EUR
Varekatalog : Norsk atlas, AS : ALL.BIZ: Norge
Reviews: 0
Norsk atlas, AS
+47 (66) 81-77-20

Varekatalog

Ferskvannsevaporatorer
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS leverer evaporatorer for produksjon av ferskvann i kapasiteter fra 1 - 1.000 m3/døgn/enhet. Spillvarme fra fremdrifts- og/eller hjelpemotorer, alternativt damp eller andre varmekilder kan benyttes som varmekilde. Evaporatorene leveres med rør- eller platevarmeveksling og kan...
Gruppe: Maskiner og utstyr for produksjon og karbonatisering av mineralvann
Varmevekslere
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS leverer plate- og rørvarmevekslere, elektriske heatere samt bokskjølere i aktuelle kapasiteter for ulike bruksområder.
Gruppe: Rør-formet elektriske varmeapparater
Dekksmaskiner
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS tilbyr et bredt spekter av dekksmaskiner til shipping, fiske-, og offshoremarkedene. Produktprogrammet omfatter blant annet ankerspill, fortøyningsvinsjer, slepevinsjer og trålvinsjer. Dekksmaskinene kan leveres for hydraulisk eller elektrisk drift komplett med hydraulikkanlegg og...
Gruppe: Mast og rigging
Kloakkrenseanlegg
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS leverer standard biologiske kloakkrenseanlegg i ulike kapasiteter. Vårt leveringsprogram omfatter også Mariner Omnipure® og Omnipure® elektrolytiske kloakkrenseanlegg. Mariner Omnipure® kloakkrenseanlegg er lite plasskrevende og kan leveres med en behandlingskapasitet på inntil 60...
Gruppe: Utstyr for kloakkrenseanlegg
Forbrenningsovner
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS leverer forbrenningsovner i kapasiteter fra 100.000 - 1.000.000 kcal/t for forbrenning av fast avfall eller fast avfall/sludge. Ovnene er IMO typegodkjent og kan også leveres komplett ferdig installert i container.
Gruppe: Installasjoner for brenning av avfall
Ballastvannbehandling
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS kan levere BalPure® anlegg for behandling av ballastvann. BalPure® er tilgjengelig i 7 forskjellige modeller for behandling av sjøvannsflow fra 250 m3/time til 5.800 m3/time.
Gruppe: Vann filtre
Ferskvannsmoduler
Tilgjengelig 
Ferskvannsmoduler For å forenkle installasjonen om bord kan komplette skid-monterte moduler for behandling og distribusjon av ferskvann leveres. En slik modul kan for eksempel bestå av: Mineraliseringfilter Hadex® doseringsanlegg Hydroforpumper Trykktank(er) Kullfilter UV...
Gruppe: Vann filtre
Avherdingsfiltre
Tilgjengelig 
Ferskvann til teknisk bruk som f.eks. til separatorer, kjeler, kjølevannssystemer bør være så fritt for salter og mineraler som mulig for å unngå avleiringer. Norsk Atlas AS leverer avherdingsfiltre i kapasiteter fra 0,05 - 50 m3/time.
Gruppe: Vann filtre
Kullfiltre
Tilgjengelig 
Aktivt kull forbedrer smak og utseende på vannet ved at organiske forurensninger som f.eks. sporer av hydrokarboner og klorrester fjernes. Kullfilter anbefales installert etter hydroforanlegget men før UV anlegget i ferskvannssystemet om bord. Norsk Atlas AS leverer kullfiltre i kapasiteter fra 1,5...
Gruppe: Vinkel filtre
Hadex
Tilgjengelig 
Både ferskvann produsert ombord og bunkret vann kan inneholde bakterier og mikroorganismer. Hadex® er et sikkert og effektivt tilsetningsmiddel spesielt beregnet og godkjent for desinfisering av drikkevann i rørledninger og tanker. Hadex® er svært stabilt og tåler lang lagring (minimum 3 år ved t =...
Gruppe: Komplekse systemer av vannrensing
Mineraliseringfiltre
Tilgjengelig 
Ferskvann produsert ved evaporering eller omvendt osmose har lav pH og er fattig på mineraler og salter som finnes i drikkevannet på land. Lav pH forårsaker lett korrosjon i rørledninger, noe som viser seg ved at vannet er "rustent". Dette problemet elemineres med et mineraliseringsfilter fra Norsk...
Gruppe: Filtre for mineralvann
UV anlegg
Tilgjengelig 
UV-bestråling er en velprøvd metode for å eliminere bakterier i drikkevann. Norsk Atlas AS anbefaler UV anlegg montert etter hydrofor systemet som en siste behandling av drikkevann om bord. Våre standard anlegg for forbrukssystemer på skip omfatter 4 modeller med kapasitet fra inntil 4 m3/time -...
Gruppe: Vann filtre
RO (Omvendt osmose) anlegg
Tilgjengelig 
Et RO -anlegg er et attraktivt alternativ for installasjoner med begrenset eller ingen tilgang på spillvarme. Norsk Atlas AS leverer RO-anlegg i kapasiteter fra 2 - 500m3/døgn/enhet. Et utvalg standard enheter og kapasiteter er tilgjengelig, men anlegg kan også produseres etter kundens...
Gruppe: Filtre og kassetter for beskyttelse av omvendt osmose membraner
HVAC Anlegg
Tilgjengelig 
Norsk Atlas AS er salgsagent i Norge for CF HVAC 3000 S.L., et samarbeidsselskap etablert av Conau og Frizonia, spesialister i henholdsvis ventilasjon og air conditioning. CF HVAC 3000 S.L tilbyr komplette HVAC løsninger til shippingmarkedet.
Gruppe: Luftkondisjonering systemer
LiveInternet

Beskrivelse

Varekatalog Norsk atlas, AS, Norge, - bedriftens side. Kontaktinformasjon, detaljer av dedriften - adresse, telefon, faks. varer og tjenester